Vid inskolning bjuder vi in vårdnadshavare till appen Tyra där du som förälder får tillgång till nyheter, information och schemaläggning för ditt barn. På Tyra har vi även en blogg där vi lägger upp bilder som visar vad vi gör under dagarna och utöver det har barnen även egna portfolios där de dokumenteras individuellt. Detta arbetssätt gör det...

Kompisgrupperna är utformade för att kunna bemöta barnens individuella behov. De äger rum tisdagar, onsdagar och torsdagar.

På Trollnäs utvecklar vi ständigt vår inomhusmiljö utifrån barnens behov och intressen.

På Trollnäs är vi noggranna med att hålla våra kunskaper uppdaterade. Vi ser därför till att vartannat år genomföra en HLR-utbildning som även vikarier får delta på.

Våra dagsrutiner är någonting som barnen lär sig tidigt. Varje dag ser i stort sett likadan ut om inte avvikelser sker så som utflykter med mera.

Trollnäs Förskola ligger på natursköna Bergnäset och vi prioriterar utevistelse högt. Sammanlagt snittar vi fyra timmar utomhus per dag, utspritt på för- och eftermiddagar. Vi klär oss efter väder!

På Trollnäs Förskola är vi ett starkt arbetslag på 5 personer och nedan följer en beskrivning av varje person.