På Trollnäs är vi noggranna med att hålla våra kunskaper uppdaterade. Vi ser därför till att vartannat år genomföra en HLR-utbildning som även vikarier får delta på.

Våra dagsrutiner är någonting som barnen lär sig tidigt. Varje dag ser i stort sett likadan ut om inte avvikelser sker så som utflykter med mera.

Trollnäs Förskola ligger på natursköna Bergnäset och vi prioriterar utevistelse högt. Sammanlagt snittar vi fyra timmar utomhus per dag, utspritt på för- och eftermiddagar. Vi klär oss efter väder!

På Trollnäs Förskola är vi ett starkt arbetslag på 5 personer och nedan följer en beskrivning av varje person.