Ommöblering

15.05.2023

Som tidigare nämnt möblerar vi ofta om på Trollnäs. Detta skapar bra lärtillfällen eftersom vi anpassar miljöerna efter barngruppens behov och intressen. Nya miljöer väcker nya tankar och gör barnen nyfikna!


I dagsläget ligger bokläsning och bygg/konstruktion i fokus hos barnen. Vi ser därför till att låna böcker och byta ut dom med jämna mellanrum, samt gör byggmaterialet tillgängligt så att barnen lätt kan plocka fram det som önskas.