Kompisgrupper

17.02.2023

Kompisgrupperna är utformade för att kunna bemöta barnens individuella behov. De äger rum tisdagar, onsdagar och torsdagar. 

I Lille-Skutt-gruppen arbetar vi med språklig utveckling samt att vänta på sin tur och samarbeta. Här lägger vi basen för en fortsatt utveckling, både i Lille Skutt, men också inför Bamse- och Skalmangruppen.

Vi arbetar med babblarna, bildspel och den berömda knack-knack-lådan och använder TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i all vår undervisning för att stimulera språkutvecklingen. Utvärdering och dokumentation sker kontinuerligt.

Syftet med detta arbetssätt att stimulera barnens språkliga utveckling samt förståelse för normer och regler som gynnar barnen och deras omgivning. 

Bamsegruppen arbetar delvis med värdegrundsarbete med hjälp av Kanin & Igelkotts bokserie. Vi fokuserar på böckerna "Samarbete", "Lyssna" och "Kom Överens".

Vi utmanar även barnen i färg, form, bokstäver, siffror samt deras språkutveckling med hjälp av TAKK.

Syftet med detta arbetssätt är att barnen ska skapa en värdegrund för sig själv att stå på, samt för barngruppen i stort. Vi vet att en stabil värdegrund är god för att barnen aktivt ska göra genomtänkta val i framtiden som gynnar sig själv och sin omgivning. Detta i sin tur skapar mindre konflikter och mer självsäkert hos barnet. Att aktivt få visa sina kunskaper och dela med sig till sina kompisar stärker barnets självkänsla och lärandet blir mer lustfyllt.

Skalmangruppen arbetar med att förbereda barnen inför skolan. I dagsläget arbetar vi med ett nyutkommet material som heter Väpplarna.

Väpplarna är uppbyggt med mängder av aktiviteter som på ett lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik och socialt samspel.

Till materialet får varje barn en egen bok där de under vissa moment kommer få rita, skriva eller göra utmaningar.

Det som gör Väpplarna till ett material vi har valt att arbeta med i Skalmangruppen är att dess utformning ger barnen en heltäckande undervisning där de på kreativa och roliga sätt får möjligheter att lägga en stabil kunskapsgrund inför sin kommande skoltid.