VT 2024

07.02.2024

Nu har vi kommit igång med en ny termin på Trollnäs Förskola. Vi har startat upp nya projekt och kompisgrupper där vi fortsätter att jobba med böcker för att öka barnen nyfikenhet för böcker och hur man kan jobba med dom på lite andra sätt. 

De äldre barnen har fått påbörja projektarbete där Astrid spyflugan står i centrum. Spännande projekt där barnen får skapa allt från egna familjer till provsmakning av dans salami.

De yngre barnen har fått fortsätta med boken Knacka på där vi utvecklar det språkliga med hjälp av TAKK som stöd. 

i Våra kompisgrupper jobbar vi åldersindelat där barnen får utvecklas utifrån deras behov och intressen.