Förskolechef Linda

Telefon:
070-614 37 38
E-Post:
linda@trollnas.se

Kontaktuppgifter

Trollnäs förskola
Bowatersvägen 7b
972 51 Luleå

Styrelsen e-post:
styrelsen@trollnas.se

Personal tel:
070-614 37 38

Hemsida
www.trollnas.se