TYRA - förskoleapp

20.03.2023

Vid inskolning bjuder vi in vårdnadshavare till appen Tyra där du som förälder får tillgång till nyheter, information och schemaläggning för ditt barn. På Tyra har vi även en blogg där vi lägger upp bilder som visar vad vi gör under dagarna och utöver det har barnen även egna portfolios där de dokumenteras individuellt. Detta arbetssätt gör det enkelt för dig som förälder att följa ditt barns vistelse på förskolan!