Om oss

På Trollnäs Förskola arbetar vi ständigt med att utveckla barn i åldrarna ett till fem år. Verksamheten har plats för 20 barn vilket skapar en familjär miljö för både stora och små, där barnen lär sig mycket genom att ha varandra som förebilder. 

Trollnäs Förskola är en ekonomisk förening och styrelsen drivs av förskolerektor Linda och föräldrar som efter årsstämma har blivit framröstade av resterande föräldragrupp. Du som förälder har stor möjlighet till insyn och påverkan i ditt barns förskoletid. 

Vi har en hög personaltäthet på Trollnäs som består av rektor, en förskolepedagog, två barnskötare och en kock. Vår rektor infinner sig i barngruppen tre dagar i veckan vilket skapar en lugn och trygg miljö för både vuxna och barn. 

På Trollnäs Förskola inspireras vi utifrån Reggio Emilias filosofi. Vi blandar även in äventyrs- och utomhuspedagogik som grundar sig i barnens nyfikenhet och intressen.