Hjärt- och lungräddning

19.10.2022

På Trollnäs är vi noggranna med att hålla våra kunskaper uppdaterade. Vi ser därför till att vartannat år genomföra en HLR-utbildning som även vikarier får delta på. 

Senaste HLR-utbildningen genomfördes i april 2022 och leddes av utbildare från prima assistans.