Välkommen till Trollnäs förskola

På natursköna Bergnäset i Luleå ligger vår fantastiska förskola i ett lugnt villaområde omgivet av tallskogar, klätterberg, hav och vår egen lilla sjö trolltjärn. Vi har en avdelning med plats för 20 barn i åldrarna 1-5 år. Eftersom förskolan är åldersblandad stimuleras en väldigt familjär miljö där de äldre barnen blir som storasyskon till småttingarna. De mindre barnen får i sin tur förebilder som de kan lära och inspireras av.
Förskolan drivs som en ekonomisk förening. För oss innebär det en småskalighet där vi kan fokusera på det som är viktigt för våra barn samtidigt som alla medlemmar har en möjlighet att ha insyn och påverka sitt barns tillvaro. Vi har en hög personaltäthet som dels skapar en lugn och trygg miljö för både personal och barn men även lägger grunden för den pedagogiska verksamheten. Som inspirationskälla för barnens utveckling har vi Reggio Emilias filosofi. Den blandas med en äventyrspedagogik som till viss motsats från klassrummet grundar sig på barnens naturliga nyfikenhet, äventyrslusta och fantasi. Läs gärna vidare om oss och vår verksamhet under fliken ”Om vår förskola”.

Förskola Luleå Bergnäset Dagis

Förskola – Luleå – Bergnäset

Copyright på alla bilder ägs av Phokus